Företagsprofilering

Att ha en enhetlig grafisk profil för företaget är väldigt viktigt. Det är viktigt att kunderna känner igen just ert företag bland alla andra, samtidigt som företaget uppfattas som mer trovärdigt och kompetent. En väl sammansatt grafisk profil skapar trygghet hos kunder och skyddar mot konkurrens. Därför är det bästa visuella underlaget för ert företag, där er grafiska form för företaget finns presenterat. Profilen ska tydligt förmedla vad företaget står för och vilka kvaliteter just ni har.

En grafisk profil kan innehålla:

  • Logotyp – Företagsnamnet i ett särskilt typsnitt, ev. tillsammans med en symbol
  • Profilfärger – Ett antal färger som speglar just ert budskap och det ni vill förmedla
  • Typografi – Ett antal typsnitt som företaget använder sig av
  • Ev. Payoff/Slogan – En enkel, tydlig och konkret mening som tydligt berättar vad företaget står för
  • Ev. andra grafiska element – Ytterligare element som förstärker den grafiska profilen, ex. symboler, illustrationer, foton etc.

Till den grafiska profilen lägger man ofta till ett grafiskt profilprogram, som innehåller riktlinjer och mallar över profilmaterialet i företaget – allt i en enhetlig form, som då bildar en grafisk profilmanual.

En grafisk profilmanual kan innehålla:

  • Allt som ingår i en grafisk profil
  • Annonsmallar – Mallar och riktlinjer för hur annonser ska utformas för att enkelt kännas igen av kunderna i olika medier
  • Affärsdokument – Ex. visitkort, faktura, offert, brevpapper, kuvert, korrespondenskort, powerpoint-presentation
  • Exponeringsmaterial – Ex. affischer, skyltar, roll-ups, banderoller
  • Profilprodukter – Ex. kläder, bildekor