Grafisk produktion

Det är viktigt att det grafiska materialet speglar det man som företag står för och vill förmedla. Här spelar placeringen av olika element en viktig roll, likaså användningen av företagets grafiska manual. Produktionerna ska vara enkla och tydliga, ha en bra balans mellan text, bild, färg och andra element – helt enkelt kommuniceras till målgruppen på ett relevant och intressant sätt.

Jag hjälper er att formge och producera

  • Visitkort
  • Foldrar
  • Broschyrer
  • Informationsblad
  • Annonser
  • Banners
  • Presentkort
  • Affischer
  • Tidningar/magasin
  • Roll-ups m.m.